Materiale om praktikken

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Love, rammer og regler

Du finder bekendtgørelser, studiordning og studieplaner her.

 

Praktikrelevante dokumenter