Praktik

På pædagoguddannelsen er den pædagogiske praksis en integreret del af uddannelsen.  En tredjedel af uddannelsen foregår i praktik, og de studerendes erfaringer fra praktikperioderne har en afgørende betydning i hele uddannelsesforløbet. Størstedelen af den samlede praktik vil foregå i tilknytning til den enkelte specialisering.

Fire praktikforløb
Praktikkerne er tilrettelagt som fire forskellige praktikforløb. Første praktikforløb er på 32 dage, anden og tredje praktik er lønnede praktikker af 26 ugers varighed og fjerde praktikforløb er på 16 dage. Første, anden og tredje praktikperiode har et kompetencemål tilknyttet og afsluttes med en prøve. Fjerde praktik indgår som en del af bachelorprojektet.
Du kan læse mere om de enkelte kompetencemål under specialiseringerne.

Temaer i praktikforløbene
Dagtilbudspædagogik:

Pædagogens praksis
Relation og kommunikation
Samarbejde og udvikling

Skole- og fritidspædagogik:
Pædagogens praksis
Udviklings- og læringsrum
Samarbejde og udvikling

Social- og specialpædagogik:
Pædagogens praksis
Relation og kommunikation
Samarbejde og udvikling