Praktik i udlandet

På pædagoguddannelsen kan du vælge at tage i praktik i udlandet når du er på specialiseringsdelen. Det giver mulighed for et møde med og engagement i en anden pædagogisk tænkning og praksis. Du får en forståelse for, at pædagogisk praksis udfolder sig forskelligt i forskellige kulturer og under forskellige sociale og økonomiske strukturer. Du bliver klogere på dig selv og din egen professionsidentitet, samtidig med at du bliver klogere på omverdenen og udvikler internationale og interkulturelle kompetencer.

Vi har et bredt netværk af internationale samarbejdspartnere over hele verden. Vi samarbejder med institutioner i Ghana, England, Kina, Norge, Filippinerne, Malta, Mauritius, Spanien, Bolivia New Zealand, USA, Irland, Thailand, Indien, Sydafrika, Malaysia, Tyrkiet, Australien etc.

Vi har praktiksteder inden for alle tre specialiseringer. Vi understøtter vores praktiksteder med kvalificeret vejledning bl.a. gennem samarbejde med lokale universiteter og tæt kontakt mellem praktikstederne i udlandet og praktikvejledere på UCC.

Pædagoguddannelsens procedure for praktikophold i udlandet:

  • Du forberedes altid, inden du kommer i udlands praktik, og du skal til en samtale forinden, hvor din egnethed til praktikken vurderes.
  • Du har løbende kontakt med din vejleder under udlandspraktikken.
  • Du får også tildelt en vejleder ”on location”, og der er kontakt mellem din lokale vejleder og vejlederen i UCC.
  • UCC arbejder løbende på kvalitetssikring af udenlandske praktiksteder for at sikre, at du som studerende får et godt praktikophold.
  • UCC anbefaler, at du tegner en rejseforsikring, inden du skal i udlandspraktik.
  • Hvis du har spørgsmål relateret til udlandspraktikken, kan du altid kontakte din lokale internationale koordinator.