Internationale muligheder

Det er ikke tilfældigt, at så mange studerende fra pædagoguddannelsen på UCC vælger et praktik- eller studieophold i udlandet og er så engagerede i internationale forhold. Internationalisering og globalt udsyn er vigtigt for UCC og for fremtidens pædagoger.

Som studerende på UCC har du gode muligheder for at få en international profil, at rejse ud og møde faglige udfordringer gennem et studie- eller praktikophold i udlandet eller at møde internationale studerende hjemme, blandt andet ved at deltage i et af vore mange internationale moduler eller andre internationaliseringstilbud på UCC.

På UCC ser vi udviklingen af internationale og interkulturelle kompetencer som en nødvendig del af den pædagogiske faglighed. Det er vigtigt at kunne indgå i fællesskaber, hvor rummelighed og mangfoldighed vægtes, og at kunne yde omsorg og igangsætte processer, der kan skabe udvikling hos mennesker i alle aldre, i forskellige livssituationer, og uanset nationalitet, etnisk baggrund, religiøs overbevisning og livsanskuelse.

Pædagogprofessionen er således, i den moderne globaliserede verden, i sit væsen international. Derfor ruster vi i særlig grad pædagoger med en international profil til at arbejde over hele verden efter endt uddannelse.

Mulighederne for at skabe sig en International profil er mange

  • Praktik i udlandet
  • Studieophold i udlandet
  • Summer schools og intensive programmes i UCC-regi
  • Internationalisering hjemme og internationale moduler
  • Internationale undervisere
  • Tutorordninger
  • Engelsksproglige moduler