Forventninger til dig

Forventninger til dig som studerende

Hvis du vil arbejde som pædagog, skal du have lyst til at arbejde sammen med mennesker og derigennem være med til at understøtte menneskers forskellige muligheder for udvikling og trivsel.

Pædagoguddannelsen er et fuldtidsstudie.  Vi forventer:

  • at du som pædagogstuderende er aktivt deltagende på alle niveauer under uddannelsen. Det vil sige i undervisningen, i din forberedelse, i dine studiegrupper, i praktikkerne, i forhold til studiemiljøet m.m.
  • at du sammen med os, vil være med til at udvikle den pædagogiske professions faglighed gennem en kritisk og reflekterende tilgang.