Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Her på siden kan du læse om FIF til pædagoguddannelsen.

Hvorfor forberedelseskursus til Pædagoguddannelsen?

Formålet med forberedelseskurset er, at du som ansøger med en anden etnisk baggrund end dansk supplerer dine forudsætninger for at blive pædagog. På kurset arbejdes med dine studiemæssige og sproglige kompetencer og du vil møde nogle af pædagoguddannelsens studieformer og indhold.

Forberedelseskurset er en adgangsvej til pædagoguddannelsen. Efter forberedelseskurset kan du søge optagelse i kvote 2 på Pædagoguddannelsen UCC på lige fod med andre ansøgere.

Hvad undervises der i på forberedelseskurset?

Undervisningen organiseres i en række faglige elementer, der er tilrettelagt i moduler af forskellig længde, f. eks skriftlig og mundtlig dansk, kultur og historie og pædagogisk arbejde. Desuden er der en praktikperiode.

Trives du i et flerkulturelt miljø?

De studerende på forberedelsesholdet er en del af et flerkulturelt studiemiljø med studerende fra mange forskellige lande. Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg tiltrækker mange ansøgere på grund af det flerkulturelle miljø, som en række af lærerne bidrager til med deres faglige ekspertise.

 

Orienteringsmøde om FIF

"Det handler om dannelse - ikke om integration"