Optagelse på FIF på Pædagoguddannelsen UCC

Optagelse på Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) til Pædagoguddannelsen

Vi starter forberedelseshold to gange om året, i februar og august. 

Adgangskrav

  • Du skal have lyst til at tage en videregående uddannelse.
  • Du skal kunne forstå, tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Det vil typisk sige danskkundskaber på niveau med enten Danskuddannelse 3 eller Danskuddannelse 2 + FVU trin 3 eller 4. Eller 9. eller 10. klasse. Vi foretager realkompetencevurdering af danskkundskaberne i form af en skriftlig test.
  • Du skal have gymnasial uddannelse fra hjemlandet eller erhvervet noget tilsvarende i Danmark.
  • Du optages på baggrund af din ansøgning, skriftlig test og en personlig samtale.

Sådan søger du

Du søger via vores ansøgningsportal, som du finder på nedenstående link:

Ansøgningsportal

 

Dokumentation til ansøgningen

Du skal huske at vedhæfte følgende dokumentation:

  • Opholdstilladelse. For -og bagside af opholdskortet
  • Uddannelsespapirer, gymnasialt samt eventuel videregående uddannelse (original og evt. oversatte dokumenter)
  • Sprogkurser i dansk - prøvebeviser m.m.

Ansøgningsfrister

Studiestart august:
Ansøgningsfrist 1. maj

Studiestart februar:
Ansøgningsfrist 1. november

Vedr. opholdstilladelse

Har du spørgsmål til FIF på pædagoguddannelsen?