Optagelse på FIF

Optagelse på Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) til Pædagoguddannelsen

Vi starter forberedelseshold to gange om året, i februar og september.  Ansøgningsfristerne er 1. maj til studiestart i september og 1. november til studiestart i februar.

Adgangskrav

  • Du skal have lyst til at tage en videregående uddannelse.
  • Du skal kunne forstå, tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Det vil typisk sige danskkundskaber på niveau med danskuddannelse 3, danskuddannelse 2 og FVU eller 10. klasses niveau. Vi foretager realkompetencevurdering af danskkundskaberne i form af en skriftlig test
  • Du skal have gymnasial uddannelse fra hjemlandet eller erhvervet noget tilsvarende i Danmark.
  • Du optages på baggrund af din ansøgning og en personlig samtale.

Sådan søger du

Du søger ved at indsende et særligt ansøgningsskema, som du kan få ved at henvende dig til Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg.

Se kontakt oplysning i boksen ved siden af. Du kan også downloade skemaet på forsiden.

Efter gennemført forberedelseskursus kan du søge optagelse på pædagoguddannelsen.