Økonomi på FIF

Forberedelseskursus for Invandrere og Flygtninge (FIF) er gratis for danske statsborgere samt udlændinge med permanent opholdstilladelse eller udsigt til at få det.

SU under uddannelsen
Uddannelsen er SU-berettiget. Når du er optaget på uddannelsen, kan du søge SU én måned før studiestart. Du søger ved at gå på www.su.dk og derefter klikke på minSU, hvor du indtaster de fornødne oplysninger. På SU-styrelsens hjemmeside kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler.

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

Udgifter til bøger og materialer
Du skal regne med at bruge penge på bøger og kompendier og på kopiering af tekster, opgaver og lign. Nogle bøger kan også lånes på biblioteket.
Det er en god idé at have computer og internetopkobling.

Specialpædagogisk støtte – SPS
Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, f.eks. ordblindhed, har du mulighed for at søge SPS. Støtten kan f.eks. være hjælpemidler eller støtteundervisning. Du skal søge gennem uddannelsens socialvejleder.

Ekstra støtte til enlige forsørgere
Er du enlig forsørger, har du mulighed for at søge om forsørgertillæg for enlige samt om ekstra forsørgerlån.
Se hjemmesiden www.su.dk.