Fag og undervisning på FIF

Her kan du læse om indholdet i Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere (FIF) til pædagoguddannelsen.

De faglige elementer er

  • Dansk, hvor der arbejdes med både formelle færdigheder og tekstforståelse og -analyse, mundtlig formulering og argumentation.
  • Udtaletræning handler om at øve sproglyde, sprogrytme, flydende tale m.m. for studerende med behov for det.
  • Studiemetodik
  • Aktivitetsfaglige elementer med musiske og kropslige aktiviteter.
  • Kultur og historie
  • Pædagogisk arbejde, inklusive en 6-ugers prak­tikperiode.
  • Tre projektforløb

Studieordning

Har du spørgsmål til FIF på pædagoguddannelsen?