Din økonomi

Professionsbacheloruddannelsen til pædagog på UCC er gratis.

SU under uddannelsen

Uddannelsen er SU-berettiget og normeret til 29 + 12 klip (et klip svarer til en måneds stipendium).

Så snart du er optaget på pædagoguddannelsen, har du mulighed for at søge SU. Du søger ved at gå på www.su.dk og derefter klikke på minSU, hvor du indtaster de fornødne oplysninger. På hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan du også få oplysninger om frister, beløbsstørrelser og andre regler.

Du får adgang til minSU med NemID. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

Du er forpligtet til selv at holde dig orienteret om reglerne. Når du er optaget på UCC og har adgang til vores interne portal, kan du læse mere under menupunktet Generel Studieinfo (og herunder Din Økonomi).

Løn under praktik

Når du er i de to lange praktikperioder på pædagoguddannelsen, får du løn. Du kan læse mere om praktiklønnen på hjemmesiden for Pædagogstuderendes Landssammenslutning:

Omkostninger til bøger og materialer

Du skal regne med at bruge penge på bøger og kompendier og på print og kopiering af opgaver mv. Nogle bøger kan også lånes på UCC's bibliotek.

Computer og internet

Det er en god idé at have computer med internet­forbindelse. UCC har en netbaseret studieportal, hvor den daglige kommunikation om studiet foregår. På uddannelsesstedet har du fri adgang til trådløst internet.

Rabatter