Om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3 1/2 år.

Med en pædagoguddannelse uddanner du dig til at arbejde professionelt med børn, unge og voksne. Pædagogisk arbejde foregår fx i vuggestuer, børnehaver, skoler, klubber, behandlingshjem og bo- og væresteder og på gadeplan. Med en pædagoguddannelse får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv.

I løbet af uddannelsen opnår du viden om menneskers forskellige levevilkår og udviklingsmuligheder, og du lærer at handle selvstændigt og i samarbejde med andre.
Pædagoguddannelsen er en enhedsuddannelse. Det betyder, at du som pædagog kan arbejde inden for hele det pædagogiske felt.