Uddannelsens opbygning

Meritpædagoguddannelsen kvalificerer dig til at arbejde professionelt med børn, unge og voksne. Med en pædagoguddannelse får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv.

I løbet af uddannelsen opnår du bredere forståelse for menneskers forskellige levevilkår og udviklingsmuligheder, og du udvikler dine muligheder for at handle selvstændigt og i samarbejde med andre. Pædagoguddannelsen er en enhedsuddannelse. Det betyder, at du som pædagog kan arbejde inden for hele det pædagogiske felt.

Meritpædagoguddannelsen tager 3 år og er sammensat af en række obligatoriske og valgfrie forløb, så du har mulighed for selv at præge din uddannelse. I løbet af uddannelsen er du i praktik to gange. 1. praktik ligger på 2. semester og varer 6 uger. 1. praktik kan ikke afvikles i den institution hvor du er ansat. I slutningen af studiet - i forbindelse med bachelor-projektet på 6. semester - gennemføres en praktik på 16 dage. Denne praktik kan afvikles i den institution du er ansat, og skal tilrettelægges i samarbejde med arbejdsgiver

Uddannelsen består af et første fælles grundfagligt år som er fælles for alle studerende. Derefter tildeles du 'en af følgende tre specialiseringer. Tildelingen af specialisering finder sted på baggrund af din erhvervserfaring. Du får den specialisering du har størst erfaringen indenfor eller du har mulighed for at vælge på baggrund af mindst 1 års erhvervserfaring

  • Dagtilbudspædagogik (0-5-årige)
  • Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)
  • Social- og specialpædagogik

Undervisning vil rette sig mod de forskellige specialiseringers kompetencemål, men kan samtidig foregå på hold bestående af studerende på tværs af fx dagtilbud og skole-fritid. Specialiseringsdelen afsluttes med et bachelorprojekt på 6. semester.

Uddannelsen indeholder desuden et tværprofessionelt element, som skal understøtte samarbejdet blandt andet mellem pædagoger og lærere i folkeskolen og mellem pædagoger og socialrådgivere, sygeplejersker mv.

Du finder studieordning og bekendtgørelse her.