Optagelse på meritpædagog

Adgangskrav

For at søge om optagelse på meritpædagoguddannelsen skal du have en af følgende adgangsgivende eksaminer

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau.
 • Bestået fire gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og et valgfrit fag på C-niveau.
 • Gennemført Forberedelseskursus for indvandrer og flygtninge (FIF).
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, men har erfaringer og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene og kan du søge om optagelse via individuel kompetencevurdering (IKV). Det er ikke muligt, at søge efter ansøgningsfristen grundet længere sagsbehandlingstid.

Erhvervserfaring

Du skal ligeledes opfylde kravet om minimum 5 års erhvervserfaring inden for det pædagogiske arbejdsområde. Det behøver ikke at være samme arbejdssted og det skal være minimum 27 timer om ugen. Timer udover de 27 timer pr. uge, kan ikke erstatte kravet om 5 års erhvervserfaring.

Ansøgningsskema og arbejdsgivererklæring

Er du i arbejde skal din arbejdsgiver skrive under på, at du kan få orlov i den periode praktikken finder sted samt når du skal til undervisning og eksamen. Husk at medsende arbejdsgivererklæring sammen med ansøgningsskemaet.

ANSØGNINGSFRISTER

Vejledning Meritpædagoguddannelsen

Ønsker du vejledning om optagelse:

 

Dokumentation

Deltagerbetaling