Optagelse på meritpædagog

Adgangskrav

For at søge om optagelse på meritpædagoguddannelsen skal du have en af følgende adgangsgivende eksaminer

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (sosu-assistent) med dansk på C-niveau, naturfag på C-niveau og engelsk på D-niveau.
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med dansk på C-niveau, samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau.
 • Bestået fire gymnasiale enkeltfag: dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, samfundsfag på C-niveau og et valgfrit fag på C-niveau.
 • Gennemført Forberedelseskursus for indvandrer og flygtninge (FIF).
 • Udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, men har erfaringer og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene og kan du søge om optagelse via individuel kompetencevurdering (IKV). Det er ikke muligt, at søge efter ansøgningsfristen grundet længere sagsbehandlingstid.

Erhvervserfaring

Du skal ligeledes opfylde kravet om minimum 5 års erhvervserfaring inden for det pædagogiske arbejdsområde. Det behøver ikke at være samme arbejdssted og det skal være minimum 27 timer om ugen. Timer udover de 27 timer pr. uge, kan ikke erstatte kravet om 5 års erhvervserfaring.

Ansøgningsskema og arbejdsgivererklæring

Er du i arbejde skal din arbejdsgiver skrive under på, at du kan få orlov i den periode praktikken finder sted samt når du skal til undervisning og eksamen. Husk at medsende arbejdsgivererklæring sammen med ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen for ansøgninger til studiestarten september 2017 er den 1. maj 2017.

 

 

Ansøgningsfrister

Vejledning om optagelse

Ønsker du vejledning om optagelse skal du kontakte optagelseskontoret på:

Ansøgningsskema skal mailes til optagelse@ucc.dk eller sendes til: Professionshøjskolen UCC, Humletorvet 3, 1799 København V, Att.: Optagelsen

Dokumentation

Deltagerbetaling