Økonomi

På meritpædagoguddannelsen er der deltagerbetaling. Denne er fra 2019 kr. på 8.000 pr. semester.

Vælger du at læse på merituddannelsen, med første år organiseret som et fuldtidsstudie, har du mulighed for at søge om Statens voksenuddannelsesstøtte. Denne er på i alt 40 uger. Læs mere om denne mulighed på www.svu.dk og se om det er en mulighed for dig.

Der findes andre muligheder, men dem skal du drøfte med din leder og/eller fagforening.

Udover deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til bøger og transport både til og fra uddannelsesstedet samt i forbindelse med udflugter og lignende.

Ansat i en offentlig institution
Hvis du er ansat i en offentlig institution, kan du søge forskellige former for økonomisk støtte afhængig af, hvilken overenskomst du er ansat på. Læs om mulighederne her: http://denkommunalekompetencefond.dk/

Bruttolønsbetaling
Du har 2 muligheder for at tage uddannelsen med bruttolønsbetaling, hvor arbejdsgiver betaler for uddannelsen, og du kompenserer for dette via lønreduktion – på denne måde betaler du ikke skat af uddannelsesbeløbet. Det kan ske enten via bruttolønsordning, hvor du går uddannelsens pris ned pr. semester. Dvs. i stedet for en egenbetaling på eksempelvis 7500,- kr pr semester, betaler du via bruttoløn 7500,- således at det er skattefrit. Dette skal aftales med din leder eller arbejdsgiver. Se mere her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234833 

Den anden mulighed er arbejdsgiverbetalt uddannelse, hvor du laver en aftale med din arbejdsgiver. Se mere her: http://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234835&vid=0

Hvis du er i tvivl om du er berettiget kan du søge om bindende svar hos skat på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2242235

Åbent Hus