Økonomi

På meritpædagoguddannelsen er der deltagerbetaling. Denne er på pt kr. 7.000 pr. semester.

Vælger du at læse på merituddannelsen, med første år organiseret som et fuldtidsstudie har du mulighed for at søge om Statens voksenuddannelsesstøtte. Denne er på i alt 40 uger. Læs mere om denne mulighed på www.svu.dk og se om det er en mulighed for dig.

Der findes andre muligheder, men dem skal du drøfte med din leder og/eller fagforening.

Udover deltager betalingen skal du påregne udgifter til bøger og transport både til og fra uddannelsesstedet samt i forbindelse med udflugter og lignende.