Merituddannelsen tilrettelagt som netstøttet uddannelse

Pædagoguddannelsen Sydhavnen og pædagoguddanelsen Nordsjælland udbyder net-merit pædagoguddannelsen på nettet hvert år i september og februar.

For at få flere oplysninger om uddannelselsen organisering skal du kontakte de respektive uddannelsessteder.

Netbaseret merituddannelse på Færøerne

UCC Nordsjælland har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet samt på dag- og weekendseminarer på Færøerne og i Danmark.