BUF

Meritpædagoguddannelse for BUF medarbejdere

Opstart: 4. februar 2019, Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

BUF, Københavns professionshøjskole og Københavns Erhvervshus har i et samarbejdet udvidet muligheden for muligheden for, at dagtilbud, fritidsinstitutioner og fritidscentre i Københavns Kommune kan uddanne pædagogmedhjælpere, ikke-uddannede klubmedarbejdere og PAU’er til meritpædagoger. Uddannelsen kvalificerer medarbejder til pædagogisk arbejde på lige fod med den ordinære pædagoguddannelse.

Der er mulighed for at søge om at få dækket det fulde uddannelsesgebyr inkl. øvrige udgifter (bøger, materialer og transport) gennem BUF Akademi og Den Kommunale Kompetencefond. Alternativt skal uddannelsesudgifterne dækkes lokalt. Derudover er der iværksat et samarbejde med Københavns Erhvervshus i forhold til at kunne anvende jobrotationsvikarer i forbindelse med meritpædagoguddannelsens første år, hvis der er tale om et fuldtidsstudie.

Hvem kan søge?

Aftalen mellem BUF Akademi og Københavns Erhvervshus er til anvendelse udelukkende for BUF-medarbejdere.

Du er enten:
• Pædagogmedhjælper
• Ikke-uddannet klubmedarbejder
• Pædagogisk assistent

Og ansat på:
• Dagtilbudsområdet
• Fritidsinstitution
• Fritidscenter

Meritpædagoguddannelsen er tilrettelagt for medarbejdere, der har 5 års erhvervserfaring fra pædagogisk praksis. Ud over de 5 års erfaring skal du også opfylde de formelle adgangskrav for at komme ind på uddannelsen. Læs mere her.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil påbegynde, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Ansøgere, der søger om Individuel Kompetencevurdering skal være opmærksomme på, at ikke alle ansøgere, der ansøger via en individuel vurdering, vil blive optaget på uddannelsen. Der kræves en række formelle adgangskrav. F.eks. er det ikke tilstrækkeligt at ens afgangseksamen alene er på et 9.klassetrins niveau. Læs mere om IKV her.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist d. 22. november 2018, og du får besked om optagelse senest i uge 51. Læs mere og søg her.

Afslag?

Hvis man ikke bliver optaget på uddannelsen kan vi anbefale, at man kvalificerer sig yderligere ved at læse en række HF-fag, således at man som ansøger kan indfri de formelle optagelseskrav. Se hvilke fag der anbefales på Optagelse.dk.

Hvor søger jeg BUF Akademi og Den Kommunale Kompetencefond?

Du og din leder kan læse mere om indsatsen, frister og ansøgningsproces til BUF Akademi og Den Kommunale Kompetencefond på Opgaveportalen under ”Opkvalificering af medarbejder til meritpædagog med opstart februar 2019” (kommer på Opgaveportalen primo oktober, hold øje med Ugepakken) og på BUF Akademis hjemmeside.