Merituddannelsen

Meritpædagoguddannelsen er for dig, der har lyst til at kombinere et arbejdsliv med et studieliv. For at blive optaget skal du have min. fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde. Uddannelsen varer tre år og er en mellemlang videregående uddannelse.

Du kan læse uddannelsen på:

Læs om studiestart på uddannelsesstedets hjemmeside.

  • Det første år på merituddannelsen er et fuldtidsstudie. 2. og 3. studieår er deltidsstudie. Gennem hele uddannelsen veksler undervisningen mellem undervisning på uddannelsesstedet hver 5. weekend og netbaseret undervisning – så kaldt blended learning.
  • Du har også mulighed for at læse første år som fuldtidsstudie på uddannelsesstedet på et ordinært hold på pædagoguddannelsen.  2. og 3. studieår er deltidsstudie, hvor undervisningen veksler mellem undervisning på uddannelsesstedet hver 5. weekend og netbaseret undervisning – såkaldt blended learning.

Du bliver uddannet pædagog på lige fod med de studerende, der har fulgt den ordinære pædagoguddannelse, blot på kortere tid fordi du får merit for anden og tredje praktik. Efter endt uddannelse kan du kalde dig "professionsbachelor som pædagog".

Studieåret for merituddannelsen

1. studieår starter fredag den 2. september 2019 og slutter fredag den 26. juni 2020.

Der er studiefrie perioder i ugerne 27 til 34 samt uge 42 og uge 52. 1. praktik periode afvikles fra den 3. februar 2020 til og med den 20. marts 2020. Det er en god ide at aftale evt. afvikling af ferie/afspadsering med arbejdsgiver.