Censorservice

På denne side har vi samlet de generelle informationer, som du kan få brug for som censor. Yderligere informationer som fx studieplan, adresse mm. finder du på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

På censorformandskabets hjemmeside kan du finde information om aflønning, censorformandskabets aktiviteter, nyhedsbreve m.m.:

Links til rammer og regler (gældende pædagoguddannelse 2007):

Lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog nr. 315 af 19/04/2006: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25070

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse til uddannelse til professionsbachelor som pædagog: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141994

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse til professionsbachelor som pædagog nr. 881: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143025

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog nr. 616: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141994

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog nr. 1122: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133502

Lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog nr. 315 af 19/04/2006 (Ny uddannelse): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25070

Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 (Om karakterskala): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 714: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142708

Bekendtgørelse af lov om åbenuddannelse (i forbindelse med merituddannelsen) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127240