Job og karriere

Pædagoguddannelsen forbereder kommende pædagoger til et bredt arbejdsfelt. Efter uddannelsen kan du søge arbejde i f.eks.:

  • vuggestuer
  • børnehaver
  • skoler
  • klubber og fritidshjem
  • behandlingshjem
  • bo- og væresteder
  • på gadeplan

Med en pædagoguddannelse får du særlige kompetencer til at udvikle et miljø, hvor omsorg, udvikling og læring skaber optimale betingelser for børn, unge og voksnes hverdagsliv.

Se interview med færdiguddannet pædagog på UddannelsesGuiden.dk

Videreuddannelse

Færdiguddannede pædagoger kan specialisere og videreuddanne sig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse, en master eller en kandidat. Så kan du blive leder, pædagogisk konsulent, praktikvejleder m.m. UCC udbyder kurser og diplomuddannelser for færdiguddannede pædagoger. Læs mere om efter- og videreuddannelse.

Du kan også tage en kandidatuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole eller på IT-Universitetet.