Studieliv

At være studerende på KP Bornholm betyder, at man også er aktiv uden for den planlagte undervisning og sin individuelle forberedelse.

Du indgår i studiegrupper med dine medstuderende, men herudover understøtter KP Bornholm også et aktivt studiemiljø – også på tværs af de videregående uddannelser i Campusfællesskabet.

Der afholdes arrangementer, hvor I som studerende samles om et fagligt tema Det kan for eksempel være:

Pædagogisk café

Pædagogiske caféer kan både være et arrangement, hvor en oplægsholder er indbudt, men kan også være:

BA-café, hvor dimittender fortæller om deres arbejde med BA-projektet,

Praktikcafé, hvor erfarne studerende deler deres praktikerfaringer med nye studerende

International café, hvor studerende, der har været udenlands enten på praktik- eller studieophold, fortæller om deres oplevelser.

Årgangsmøder

Mindst én gang hvert semester afholdes der årgangsmøde, hvor uddannelseslederen mødes med alle studerende på årgangen til en dialog og formidling af informationer om studiet.

Studiesamtaler

Du har altid mulighed for en individuel studiesamtale hos uddannelseslederen, som også fungerer som studievejleder. Uddannelseslederen står endvidere til rådighed for en kort individuel studiesamtale med alle nye studerende en gang i løbet af det første semester.

Samling

De fleste torsdage mødes alle studerende og alt personale fra de videregående uddannelser klokken 10.15 i loungen til samling. Her vil der være morgensang og informationer, og her vil repræsentanter fra de forskellige uddannelser præsentere deres uddannelse og konkrete forløb.

Studiegruppearbejde

Flere steder i Campusfællesskabet er der en små grupperum, som kan benyttes af jer studerende, og der er arbejdspladser i de åbne miljøer.

Studiepolitisk aktiv

Du opfordres endvidere til at blive studiepolitisk aktiv i det fælles studieråd for de videregående uddannelser i Campusfællesskabet eller i studierådet på din uddannelse.

Der nedsættes i øvrigt en række udvalg til at understøtte det sociale miljø blandt de studerende, herunder festudvalg og aktivitetsudvalg.

Bolig

De videregående uddannelser på Bornholm har i samarbejde med Totalbyg Ejendom ApS, som er administrator for S/I Rønne Ungdomskollegium, taget initiativ til studieboliger for studerende ved en videregående uddannelsesinstitution. Vi ønsker, at skabe attraktive boliger og et godt og udviklende studiemiljø for de studerende på Bornholm.

pau_asylcenter

PAU besøg på asylcenter

PAU 15 på besøg på asylcenter Slottet i Rønne 7. okt. 2015. PAU donerede et sæt t-shirts til centeret. Efter fodboldkampen var der fælles spisning og asylansøgerne diskede op med alverdens lækkerier.

TourDeBornholm

PAU Tour De Bornholm

PAU 15 deltog som handicaphjælpere i Tour de Bornholm 5. september 2015 – i silende regn og højt humør.

PAU_Hammershus

Besøg på Hammershus

I introduktionsugen september 2014 var det nye hold pædagogstuderende på Hammershus hvor de dansede kædedans.

Kongespils vindere på Bornholm

Bornholm kubb

Kongespils turnering fredag 22. maj - deltagerne kom fra lærer- pædagog, og serviceøkonom uddannelserne.
Vinderne var Kristian, Andreas, Kasper og Rebecca, alle pædagogstuderende.
Bagefter var der fredagsbar.