Studiefaciliteter

Ved KP Bornholm stiller vi en række moderne studiefaciliteter til rådighed. Faciliteterne deles med de øvrige studerende og kursister i vores del af Campusfællesskabet.

Bibliotek

Biblioteket på de videregående uddannelser i Campusfællesskabet består af 2 dele. På 1. sal er der en udlånssamling som drives i samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. I forlængelse af biblioteket er der studieområde og grupperum.

Desuden har Center for Undervisningsmidler en Informationssamling med forlagsmaterialer til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Det er et håndbibliotek, men materialerne kan bestilles til udlån.

Se på https://phbibliotek.dk, hvordan du kan blive låner, søge i databaser og bestille bøger.

Studiecenter KP Bornholm

Studiecenteret er åbent de fleste onsdag eftermiddage, og tilbyder vejledning i forhold til

 • Opgaveskrivning
 • Gruppearbejde
 • Struktur på større opgaver
 • Formkrav ved opgaver
 • Portfolio-øvelser
 • Kontakt til digi-guide
 • IT skriveværktøjer
 • Studiezonen
 • og meget andet

 

Vejledningen er åbent for alle, og I kan se i TimeEdit, hvor den foregår fra gang til gang.

Studiecafé

Der arbejdes på at arrangere caféarrangementer med jævne mellemrum for eksempel videndeling om BA-projektet, praktikerfaringer med mere. Formålet er at skabe mulighed for at erfarne studerende og eventuelt dimittender kan støtte nye studerende. Studerende kan også selv tage initiativ til arrangementer.

Grupperum

Flere steder i bygningen er der etableret velegnede områder til gruppearbejde og vejledningssamtaler.

Studie- og læsepladser

Der er både på 1. og 2. sal indrettet studie- og læsepladser, hvor man kan arbejde alene eller i grupper. Inventaret inviterer både til fordybelse og studiearbejde i mindre grupper.

Adgang

Hvis du ønsker at bruge uddannelsens faciliteter uden for Campusfællesskabets almindelige åbningstid, har du altid adgang med dit låsekort. Hvis du er i bygningen efter kl. 17 og inden kl. 7 om morgenen skal du altid medbringe dit Studiekort som dokumentation for, at du har lovlig adgang til bygningen.

It, print og kopi

Som studerende på KP Bornholm, har du adgang til at bruge kopimaskinen opstillet ved studieloungen på 2. sal; desuden har du adgang til internettet via trådløst netværk i hele bygningen. Dit studiekort, som du kan bestille inden studiestart, fungerer som kopi- og printkort, og du kan tanke op på mobileprint.ucc.dk. Det er muligt at få assistance på 2 måder:

Basen

Hvis du får behov for hjælp eller skal fejlmelde it-udstyr og netværksadgang, kan du henvende dig til Basen på basen.kp.dk

Lokal it support

Såfremt det er muligt kan du få hjælp til dine it problemer, f.eks.:

 • KP-mail
 • KP’s hjemmeside
 • Portal & Itslearning
 • Upload af foto
 • Studie/ printkort
 • Adgang til printer fra egen PC
 • Og meget mere
studiecenter_pædbornholm

Kenny sidder i lokale 1.176 bag Studieservice.
Der er åbent for personlige henvendelse hele dagen.