Hvad er relevant erhvervserfaring?

Det er et krav at ansøger kan dokumentere erfaring inden for minimum et af de følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Det er et krav, at ansøger har erfaring fra mindst en af følgende jobfunktioner:

 • pædagogmedhjælper
 • kommunal dagplejer
 • omsorgsmedhjælper
 • ikke-uddannet klubmedarbejder
 • legepladsmedarbejder

og kan dokumentere

 • selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • at have indgået i et pædagogisk team

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen udgør mindst 24 timer om ugen og er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.