Bliv pædagogisk assistent på kort tid - EUV1

Optagelseskrav

  • Du skal være fyldt 25 år ved uddannelsesstart
  • 2 års relevant erhvervserfaring (opnået inden for de seneste 4 år) .
  • Forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen.

Du skal endvidere have erhvervet certifikat i førstehjælp (12 timer) og brand for at bestå uddannelsen. Du kan godt starte på uddannelsen uden at have certifikatet og i stedet erhverve det sideløbende med uddannelsen. Skolen anbefaler dog på det kraftigste, at du erhverver certifikatet inden studiestart. 

Skolen arrangerer kursus i førstehjælp og brand inden uddannelsens start for de elever, der ikke allerede har kurset. Kurset koster 825 kr., og du skal selv betale for kurset. Du kan tilmelde dig kurset via link her på siden. Det kommer når kurset er klar.

Sådan søger du:
Du søger via optagelse.dk. Klik på "Jeg er over 25 år og vil søge EUV".

Realkompetencevurdering (RKV):
Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du indkaldt til et indledende interview. Her vil en studievejleder tale med dig om dine formelle og uformelle kompetencer og vurdere, om du kan optages og evt. få merit for dele af uddannelsen. Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af interviewet, din dokumentation og et eventuelt kompetenceafklarende forløb. Gennem realkompetencevurderingen fastlægges din personlige uddannelsesplan. 

Din økonomi som EUV1-elev

Ansøgning til PAU EUV1

Næste studiestart er d.  17. februar 2020. Ansøgningsfristen er 1. december 2019.

Du ansøger via optagelse.dk. (Vi åbner for ansøgninger d. 14. september 2019).

Klik på "Jeg er over 25 år og vil søge EUV".

 

 

 

Om uddannelsen

Som pædagogisk assistent kan du arbejde i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, døgninstitutioner, med psykisk og fysisk handicappede, i ungdomsklubber mv. Du kan uddanne dig videre til pædagog eller socialrådgiver.