Fag

Fagene er opdelt i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag/valgfag.

Grundfag:

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk (valgfrit)

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Pædagogik
 • Kulturelle udtryksformer
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Bevægelse og idræt
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

Valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke fag

Du vælger to valgfag og to til tre valgfri uddannelsesspecifikke fag i løbet af uddannelsen.

Valgfri uddannelsesspecifikke fag (man vælger 3 uger)

 • Naturen som pædagogisk læringsrum (1 uge)
 • Digital pædagogisk praksis (1 uge)
 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer (1 uge)
 • Det pædagogiske måltid og sundhed (1 uge)
 • Understøttende undervisning (1 uge)
 • Læring og udvikling hos små børn (1 uge)
 • Specialpædagogiske metoder (2 uger)
 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis (2 uger)
 • Medicinhåndtering (2 uger)
 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis (2 uger)

Valgfag

Skolen opretter egne valgfag. Du kan vælge valgfag af i alt 2 ugers varighed.