Eksamen

Som afslutning på uddannelsen skal du til prøver:

Uddannelsesspecifikke fag

Undervisningsministeriet udtrækker ét af de uddannelsesspecifikke fag: pædagogik, kommunikation i den pædagogiske praksis, psykologi i den pædagogiske praksis, kulturelle udtryksformer, sundhed i den pædagogiske praksis, bevægelse og idræt, natur og udeliv eller digital kultur. Prøven er mundtlig.

Grundfag

Du skal til eksamen i grundfagene dansk og samfundsfag samt engelsk (hvis du har valgt det) til afsluttende prøve.

Projekt

I sidste modul udarbejder du i gruppe eller individuelt et afsluttende projekt. Selve eksaminationen i projektet foregår mundtligt.