Uddannelsens opbygning

Pædagogisk assistentuddannelse består af skiftevis undervisning på studiet og praktik. Undervisningen på skolen er sammensat af uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag. Undervisningen på skolen afsluttes med et projekt og en prøve. Du skal til eksamen i alle grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og et afsluttende projekt.

Pædagogisk assistentuddannelsen varer 2 år og 1½ måned. Undervisningen på skolen veksler med praktikophold.