Uddannelsens opbygning

Pædagogisk assistentuddannelse består af skiftevis undervisning på studiet og praktik. Undervisningen på skolen er sammensat af uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag. Undervisningen på skolen afsluttes med et projekt og en prøve. Du skal til eksamen i et grundfag, et uddannelsesspecifikt fag og et afsluttende projekt.

Pædagogisk assistentuddannelsen varer 2 år og 1½ måned. Undervisningen på skolen veksler med praktikophold.

Indholdet i uddannelserne er det samme, men hvert uddannelsessted i København og på Bornholm har sit eget særegne studiemiljø og sin egen måde at organisere uddannelsen på. Læs mere på uddannelsesstedernes lokale sider.