Praktik på PAU Campus Carlsberg

Du skal i praktik tre gange ca. 10, 20 og 21 uger. Din ansættelseskommune sørger for praktiksteder til dig. Praktikuddannelsen foregår i to forskellige institutionstyper og så vidt muligt for både børn, unge og voksne.

Forud for hvert praktikforløb ligger der praktikforberedelse, hvor du arbejder med de forskellige institutionstypers særlige pædagogiske profil, og du bliver introduceret til praktikopgaven.

Logbog

Logbogen er dit arbejdsredskab til at kunne nedskrive situationer og oplevelser som du undrer dig over eller til at fastholde egne indtryk og refleksioner. Logbogen hjælper dig også til at arbejde med praktikopgaven, når du er tilbage på skolen.

Temadage

I løbet af praktikperioderne mødes du sammen med din vejleder med dine holdkammerater og undervisere på skolen. Her vil du og din vejleder bl.a. arbejde med dine erfaringer og med, hvordan du bedst når målene i praktikken.