Kvalitet i uddannelsen

Skolens kvalitetssystem
UCC's kvalitetssystem har både fokus på systemerne til at sikre kvalitet af programmerne samt selve kvaliteten og baseres på eksplicitte mål og kvalitetsmarkører herfor. Der arbejdes i alle led af UCC's kvalitetssystem med en tænkning og -kultur, der omfatter systematisk kvalitetsarbejde.

Kvalitetshåndbog
Kvalitetshåndbogen for pædagogisk assistentuddannelse i UCC beskriver de rammer og procedurer, der er omkring uddannelsens kvalitetsarbejde herunder selvevaluering og informationsindsamling. 

Kvalitetsnotat
Pædagogisk assistentuddannelse i UCC udarbejder et kvalitetsnotat hvert år, hvori resultater af analyser og nøgletal indgår. Kvalitetsnotatet udarbejdes på baggrund af de udvalgte kvalitetsområder. Foruden resultater og analyser indgår også programmets vurdering af det forgangne års kvalitetsarbejde med udgangspunkt i den tilgængelige dokumentation og viden.

Handleplan
På baggrund af kvalitetsnotatet udarbejder uddannelsen en handleplan, som indeholder en handlingsplan for øget gennemførelse af uddannelsen. Handleplanen udarbejdes i relation til relevante forretningsstrategier og øvrige UCC politikker og skal sikre, at viden anvendes, hvor det er relevant og nødvendigt. Det sikres gennem nye målfastsættelser, standarder og kvalitetsmarkører, at der følges op på de aktiviteter, der sættes i værk. Målsætninger, standarder og kvalitetsmarkører fremgår af kvalitetsnotatet.