Forventninger til dig

Engagement og overskud

Hvis du vil arbejde som pædagogisk assistent, skal du have lyst til at deltage i udviklingen af andre mennesker og deres kompetencer. Arbejdet med andre menneskers trivsel, livsmod og glæde kræver et højt engagement og overskud.

Arbejde med mening

Pædagogiske opgaver og problemstillinger har sjældent kun en løsning. Hvordan du skal handle i den enkelte situation afhænger derfor altid af flere faktorer. Du skal have forståelse for din omverden og for dig selv. Du skal kunne stå inde for dit arbejde, og derfor skal du gøre dig klart, hvilke grundlæggende holdninger du har, og hvilke menneskelige værdier du lægger vægt på.

Skolens ordensregler

 

 

 

At være noget for andre