Din økonomi

Løn under uddannelsen

Du bliver ansat af kommunen, og du indgår en "elevkontrakt" med den kommune, du bor i. Du modtager elevløn i hele uddannelsesperioden også under dit praktikforløb. Er du under 18 år, er lønnen ca. 7.000 kr. om måneden. Er du over 18 år, er den ca. 9.000 kr. om måneden.

Særligt for dig som er optaget som EUV1-elev

Den typiske EUV1-elev er i arbejde på en institution og får uddannelsesorlov i uddannelsesperioden. Du modtager din løn, og din arbejdsgiver modtager refusion, så en vikar evt. kan ansættes i medarbejderens uddannelsesperiode.

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU under hele uddannelsesforløbet, hvis du i øvrigt opfylder kravene herfor. Dette gælder for elever, der starter på uddannelsen efter 1. august 2015.

Hvis du ikke er i arbejde, kan du kontakte jobcenteret for at høre om dine muligheder for at tage uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

Deltagerbetaling

Der er ikke nogen undervisningsafgift. Du skal dog regne med at bruge ca. 2.500 kr. under uddannelsen til materialer, bøger, print og ekskursioner.