Din økonomi

Løn under uddannelsen

Du bliver ansat af kommunen, og du indgår en "elevkontrakt" med den kommune, du bor i. Du modtager elevløn i hele uddannelsesperioden også under dit praktikforløb. Er du under 18 år, er lønnen ca. 7.000 kr. om måneden. Er du over 18 år, er den ca. 9.000 kr. om måneden.

Økonomi som EUV1-elev


Uddannelsesorlov med elevløn
Den typiske EUV1-elev er i arbejde på en institution og får uddannelsesorlov i uddannelsesperioden. Du modtager løn, og din arbejdsgiver modtager refusion, så en vikar evt. kan ansættes i uddannelsesperioden. Kontakt nærmeste afdeling af FOA for at høre nærmere. 

SU
Hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du få SU under hele uddannelsesforløbet, hvis du i øvrigt opfylder kravene herfor. 

Jobcenter
Hvis du ikke er i arbejde, kan du kontakte jobcenteret for at høre om dine muligheder for at tage uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats.

Deltagerbetaling

Der er ikke nogen undervisningsafgift. Du skal dog regne med at bruge ca. 2.500 kr. under uddannelsen til materialer, bøger, print og ekskursioner.

 

Uddannelsesaftale EUV1

For at arbejdsgiver kan modtage refusion, skal elev og arbejdsgiver indgå en uddannelsesaftale inden studiestart. Skabelon til uddannelsesaftale samt vejledning findes her.

Den udfyldte uddannelsesaftale sendes til pauadm@ucc.dk, når eleven er optaget på skolen.

 

Puljen til uddannelsesløft

Hvis du er dagpengemodtager og fyldt 30 år, har du mulighed for at tage uddannelsen inden for din dagpengeperiode. Dette gælder, hvis du ikke allerede har en erhvervsuddannelse, eller den er forældet jf. bekendtgørelse 709 af 27/05/2015 om puljen til uddannelsesløft. Kontakt dit jobcenter for at høre mere.

Ufaglært til Faglært-puljen

Hvis du er fastansat, over 25 år og har mindst fem års anciennitet i kommunen, kan du søge Ufaglært til Faglært puljen. Puljen giver tilskud, så du kan tage uddannelsen som EUV1 med løn uden merudgifter for din arbejdsgiver. Kontakt FOA for at høre mere.

Læs om Ufaglært til Faglært puljen