10 spørgsmål og svar om PAU

1. Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, som tager 2 år og 1½ måned. Der er 47 ugers undervisning og 52 ugers praktik fordelt på tre praktikperioder.

2. Hvilke fag er der på uddannelsen?

Uddannelsen består af uddannelsesspecifikke fag og grundfag.

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Pædagogik
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Bevægelse og Idræt
 • Kulturelle udtryksformer
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

Grundfag:

 • Dansk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Engelsk E-eller D-niveau (valgfrit)

3. Får jeg SU under uddannelsen?

Nej. Du bliver ansat af kommunen og du indgår en "elevkontrakt". Du modtager elevløn i hele uddannelsesperioden også under dit praktikforløb.

Er du over 25 år og har du to års relevant erhvervserfaring, kan du søge SU, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

4. Skal jeg selv finde en praktikplads?

For at starte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en kommune, dvs. du skal søge en elevplads. Hvis du får en elevplads og bliver ansat i en kommune, er det kommunen, der sørger for praktikpladser til dig i to forskellige institutioner.

5. Koster det noget at tage uddannelsen?

Nej, der er ikke nogen undervisningsafgift. Du skal dog regne med at bruge ca. 2.500 kr. under uddannelsen til materialer, bøger, print og ekskursioner.

6. Hvordan bliver jeg optaget på uddannelsen?

Hvis du lever op til adgangskravene, kan du læse uddannelsen på Campus Carlsberg. Læs mere om optagelse her:

7. Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen?

For at blive optaget på uddannelsen, skal have det nye grundforløb fra en SOSU-skole.

8. Hvad er pædagogisk assistentuddannelse for dig over 25 år?

Er du over 25 år, kan ansøge om optagelse på den pædagogiske assistent uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne.

Du vil herefter blive indkaldt til en realkompetencevurdering og på baggrund af tidligere uddannelse og erhvervserfaring, vil du få lagt en personlig uddannelsesplan.

Kan du dokumentere mindst 2 års pædagogisk erhvervserfaring ved minimum 24 timers ansættelse ugentligt indenfor de seneste 4 år, og har du bestået et 9. klasse niveau i dansk, vil du få merit for uddannelsens praktikperioder. Det betyder, at uddannelsen kan gennemføres på max. 42 uger.

9. Hvordan er økonomien for elever over 25 år?

Som elev over 25 år, har du forskellige muligheder:

EUV1:
Hvis du er i arbejde på en institution, kan du tale med din arbejdsgiver om at få uddannelsesorlov i uddannelsesperioden. Du modtager din løn, og arbejdsgiver modtager EUV-refusion, så en vikar kan ansættes i uddannelsesperioden.

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen, hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Dette gælder for elever, der påbegynder uddannelsen efter 1. august 2015.

Hvis du opfylder betingelserne for optag alder/erhvervserfaring/dansk-niveau, men ikke er i arbejde, skal du kontakte din A-kasse for at høre om mulighederne. 

EUV2+3: 
Du bliver ansat af kommunen og indgår en "elevkontrakt". Du modtager elevløn i hele uddannelsesperioden også under dit praktikforløb.

10. Kan jeg læse videre?

Ja, den pædagogiske assistent uddannelse er adgangsgivende til (via kvote 2):

 • pædagoguddannelsen
 • socialrådgiveruddannelsen
 • uddannelse i diakoni – og socialpædagogik

Derudover er uddannelsen medvirkende til at opfylde dele af adgangskrav til uddannelse som:

 • ergoterapeut
 • politibetjent
 • katastrofe – og risikomanager
 • afspændingspædagogik og psykomotorik