Job og karriere

Jobmuligheder

Som pædagogisk assistent arbejder du med børn, unge eller voksne med særlige behov. Det kan være i en daginstitution, hvor du er med til at planlægge lege og aktiviteter, deltage i forældremøder og fælles arrangementer og hjælpe til med oprydning o.l. Du kan blive dagplejer i eget hjem, eller du kan arbejde som uddannet medhjælper i en ungdomsklub, et fritidshjem eller en døgninstitution.

Kan jeg læse videre?

Den pædagogiske assistentuddannelse giver adgang til at læse til

  • Pædagog
  • Socialrådgiver

Derudover er uddannelsen medvirkende til at opfylde dele af adgangskravene til

  • Katastrofe – og risikomanager
  • Psykomotoriker

Gaz tog PAU for voksne

Løn- og arbejdsvilkår for PAU

Du kan finde information om løn- og arbejdsvilkår m.m. hos de fagforeninger, der organiserer pædagogiske assistenter.