Motiveret ansøgning

Hvad er en motiveret ansøgning?

En motiveret ansøgning er ikke et CV, men en præsentation af dig og dine kvalifikationer og en begrundelse for, hvorfor du søger optagelse på netop den pågældende uddannelse. I ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal du angive dine aktiviteter, og den motiverede ansøgning er en mulighed for at uddybe disse.

Din motiverede ansøgning skal sige noget om


Ansøgningen er personlig, og der er derfor ingen facitliste, men følgende retningslinjer er gode at følge:

  • Beskriv dine kvalifikationer og erfaringer, og læg især vægt på dem, der kvalificerer dig til netop denne uddannelse.
  • Fortæl om din motivation for at søge uddannelsen og vis, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på.
  • Fremhæv hvilke indsatser, du har gjort for at udvikle og forbedre din studieegnethed.
  • Inddrag kun forhold, du mener er relevante for uddannelsen og fremhæv de væsentligste forhold i begyndelsen af ansøgningen
  • Din overvejelse af, hvad du vil bruge uddannelsen til.

Husk på

  • Den motiverede ansøgning skal være målrettet den uddannelse, du søger ind på. Hvis du søger flere forskellige uddannelser, skal du skrive én til hver.
  • Den motiverede ansøgning må maximalt fylde 1 A4-sider.
  • Fristen for upload af motiveret ansøgning på www.optagelse.dk er 15. marts kl. 12.00

Motiveret ansøgning eller ej?

Motiveret ansøgning