Udenlandsk eksamen og opholdstilladelse

Udenlandsk eksamen - Søg i kvote 2

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du søge i kvote 2 med ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12. Det skal du også, hvis du har en nordisk eksamen.

Søger du ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger.

Opholdstilladelse

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du have en tidsubegrænset opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, for at kunne optages med fritagelse for betaling af studieafgift (tuition fees). Læs mere under punktet 'Selvbetalende studerende'.

Husk at du altid skal vedhæfte din opholdstilladelse til optagelsesansøgningen på www.optagelse.dk, hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS. Du skal ligeledes vedhæfte opholdsbrevet, som du har modtaget fra den myndighed der har udstedt dit opholdsbevis.

Er du EU/EØS statsborger skal du vedhæfte kopi af dit registreringsbevis, som Statsforvaltningen udsteder.

Har du opholdstilladelse som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse i Danmark, eller hvis du har krav på ligestilling med danske statsborgere efter EU-retten, kan du ansøge om optagelse. Du skal sørge for at vedhæfte dokumentation herfor, f.eks. opholdsbrevet du har fået sammen med din opholdstilladelse.

Opholds- og arbejdstilladelse

Søger du om optagelse på en uddannelse, hvor der er praktik i uddannelsesforløbet, skal du desuden dokumentere, at du må arbejde under dit ophold i Danmark. Det vil muligvis fremgå af bagsiden af dit opholdskort om du har tilladelse til at arbejde i Danmark. I det tilfælde skal du sørge for at sende kopi af begge sider af dit opholdskort. Fremgår det ikke af dit opholdskort, skal du sørge for at medsende anden relevant dokumentation for, at du har ret til at arbejde mens du opholder dig I Danmark. Ovenstående gælder uanset om du er 3. landsborger eller EU-EØS borger.

Uddannelser med praktik er f.eks. pædagoguddannelsen og læreruddannelsen. Andre uddannelser på UCC har også praktikforløb (sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, psykomotorisk terapeutuddannelsen, tegnsprogstolkeuddannelsen og tekstilformidleruddannelsen). Læs mere om ophold og arbejde i Danmark her

Selvbetalende studerende

Er du statsborger fra et land uden for EU/EØS og har en midlertidig tidsbegrænset opholdstilladelse, så har du ikke ret til fri statsfinansieret videregående uddannelsen. Du kan i stedet søge om optagelse som selvbetalende studerende. 

Som selvbetalende studerende skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere. Desuden skal du være opmærksom, at du skal have bestået og dokumenteret ”Studieprøven i dansk” eller tilsvarende senest ved studiestart.

Ved behandlingen af din ansøgning vil du modtage besked om tilkendegivelse af, at du ønsker at fortsætte ansøgningsprocessen som betalingsansøger. KP skal modtage svar inden for 14. dage fra afsendelse af besked om tilkendegivelse for at kunne fortsætte behandlingen af din ansøgning til den pågældende uddannelse. Tilbydes du optagelse, skal du derfor selv betale for din uddannelse, og din optagelse vil være betinget af, at du betaler for 1. semester inden studiestart.

Du modtager, som andre ansøgere, svar på din ansøgning i udgangen af juli, hvor du, efter bekræftelse af studieplads, vil modtage særskilt information om pris og betaling.

Prisen for KPs uddannelser varierer fra omkring kr. 25.000-45.000 pr. semester . Uddannelserne har varighed af fx 4-8 semestre. Kontakt optagelse@kp.dk for vejledende pris på den pågældende uddannelse, som du ønsker at søge ind på. 

Sprogkrav

Professionshøjskolen UCC stiller krav til sprogkundskaber i dansk, hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen. Læs mere her.