Overflytning til UCC

Hvis du allerede læser på en professionshøjskole og ønsker at overflytte til UCC, skal du:

  • Have bestået prøver, der svarer til 1. studieår på uddannelsen i UCC. Hvis du læser på pædagoguddannelsen, skal du have afsluttet fællesdelen.
  • Bestille en overflytningsblanket, som du får og udfylder på dit studiekontor
  • Bestille en studiejournal, som du får på dit studiekontor
  • Skrive en motiveret ansøgning
  • Skaffe dokumentation for opholdstilladelse, hvis du er udenlandsk statsborger

Ansøgningsfrister

1. maj for overflytninger til efterårssemestret.
1. november for overflytninger til forårssemestret.

Hvis du ønsker at overflytte til læreruddannelsen, skal du også vedlægge en kopi af din adgangsgivende eksamen.

Overflytningsblanketten og studiejournalen skal du bede dit studiekontoret sende til indskrivning@kp.dk

Du skal selv sende den motiverede ansøgning samt evt. dokumentation for opholdstilladelse til ovenstående adresse.

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din overflytning, er du velkommen til at kontakte:

Lena Walsh

4189 8874