IKV på tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen

Du skal følge de generelle retningslinjer for IKV.

Du skal følge de generelle anbefalinger for ansøgning i kvote 2 til tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen.

Du vedhæfter dokumentation og motiveret ansøgning, hvori du beskriver dine forudsætninger for og mål med uddannelsen. Du bør trække de forhold/aktiviteter frem, du mener, er særligt kvalificerende for dig. Det er vigtigt, at du forsøger at give din egen vurdering af dine kvalifikationer i forhold til tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen.