IKV på Sygeplejerskeuddannelsen

Du skal følge de generelle retningslinjer for IKV.

I den vedhæftede motiverede ansøgning skal du gøre rede for dine kvalifikationer og kompetencer samt motivation for optagelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Dine kompetencer bliver vurderet på baggrund af din ansøgning og eventuelt en samtale. Hvis sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland og Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm vurderer, at dine kompetencer kan sidestilles med de officielle adgangskrav, og at du kan gennemføre uddannelsen, er du optagelsesberettiget og sidestillet med øvrige ansøgere.