IKV på Pædagoguddannelsen

Hvad er en individuel kompetencevurdering (IKV)?

En individuel kompetencevurdering er ikke en lettere måde at blive optaget på pædagoguddannelsen, men det er en anden måde at blive optaget, hvor det vurderes, om dine kompetencer kan sidestilles med adgangskravene. For at blive optaget via IKV kræver det således, at du har erhvervet kompetencer, der kan træde i stedet for adgangskravene, og som sandsynliggør, at du kan gennemføre uddannelsen til pædagog.

Hvem kan søge en individuel kompetencevurdering?

Alle kan søge en individuel kompetencevurdering, men det er ikke alle, der søger, som bliver vurderet optagelsesberettiget. Man kan søge optagelse via IKV på både den ordinære pædagoguddannelse og på meritpædagoguddannelsen.

Hvem vurderer min ansøgning?

Pædagoguddannelsen i UCC har nedsat et IKV-nævn med repræsentanter fra de forskellige uddannelsessteder. IKV-nævnet foretager en faglig vurdering af din ansøgning.

Hvad skal der til for at blive vurderet optagelsesberettiget?

IKV-nævnet laver en helhedsvurdering af dine kompetencer. Følgende kompetencer medtages i vurderingen:

Studiekompetencer
Erhvervserfaring indenfor det pædagogiske område
Øvrige kompetencer
Motiveret ansøgning
Evt. skriftlig test
Evt. mundtlig samtale

Hvad er studiekompetencer?

For at kunne gennemføre uddannelsen til pædagog lægger IKV-nævnet vægt på, at ansøgeren har dokumenterede studiekompetencer på et højere niveau end folkeskolens afgangseksamen. Dine studiekompetencer kan eksempelvis være erhvervet gennem en erhvervsuddannelse og nogle hf fag, en afbrudt gymnasial eksamen (eks. 1. og 2. år på gymnasiet), en PGU og i nogle tilfælde længerevarende kurser. Det er således ikke nok at søge ind kun med 10. klasse. IKV-nævnet vurderer om dine studiekompetencer kan sidestilles med de faglige niveauer, der kræves, når man søger optagelse via kvote 2.

Hvad er erhvervserfaring indenfor det pædagogiske område?

IKV-nævnet på pædagoguddannelsen lægger vægt på, at du har arbejdet indenfor det pædagogiske område over en længere periode. Du skal have arbejdet sammen med uddannede pædagoger, og det er et plus, hvis du har deltaget i kurser af pædagogisk relevans.

Hvilke øvrige kompetencer er relevante?

De øvrige kompetencer der kan tælle med i helhedsvurderingen kan eks. være, hvis du har lavet frivilligt arbejde, opholdt dig længere tid i udlandet, drevet selvstændig virksomhed, haft en karriere af kreativ karakter, dyrket sport på et højere plan eller andet, som du selv ønsker at fremhæve.

Hvad skal den motiverede ansøgning indeholde?

Den motiverede ansøgning skal indeholde information om, hvad du har lavet i dit liv og hvorfor du gerne vil uddanne dig til pædagog. Du kan evt. supplere den motiverede ansøgning med et CV. IKV nævnet kan ikke foretage en vurdering uden den motiverede ansøgning. Læs mere om den motiverede ansøgning her.

Hvad går den skriftlige test ud på?

Den skriftlige test har til formål at teste, om dine skriftlige studiekompetencer er tilstrækkelige til, at de kan sidestilles med adgangskravene og dermed sikre, at du kan gennemføre uddannelsen til pædagog.

Testen består af to tekster, der begge indeholder en pædagogisk problemstilling og en række spørgsmål, hvor du bliver bedt om at karakterisere teksterne og referere, analysere og diskutere testernes form og indhold. Testen foregår hos UCC’s studieadministration og besvares på egen medbragte computer. Du har tre timer til at besvare testen, og den vil indgår i den samlede vurdering af dine kompetencer.  

Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, skal du hurtigst muligt få lavet en ordblindetest og sende os dokumentation. Såfremt vi ser dokumentation for, at du er ordblind, kan du gå til den skriftlige test med hjælpemidler.

Hvem indkaldes til den skriftlige test?

Du bliver indkaldt til en test, hvis IKV-nævnet vurderer, at du sandsynligvis har tilstrækkelige studiekompetencer, men at det er nødvendigt at teste og dokumentere dette.

Du bliver ikke indkaldt til test, hvis nævnet vurderer, at

dine studiemæssige kompetencer kan sidestilles med adgangskravene, og du vil efterfølgende blive tilbudt optagelse
eller
dine studiemæssige kompetencer ligger på et for lavt niveau og ikke kan sidestilles med adgangskravene, og du vil  modtage et afslag på din ansøgning

Hvornår afholdes testen?

Der er planlagt skriftlige test maj/juni og du vil modtage en indkaldelse, hvis du skal til skriftlig test.

Eksempel på skriftlig test

Hvad går samtalen ud på?

IKV-nævnet vil indkalde dig til en samtale, hvis det vurderes, at der er behov for at uddybe dine kompetencer indenfor det pædagogiske område og vurdere, om du kan gennemføre uddannelsen. Til samtalen vil du få udleveret en case og nogle reflektionsspørgsmål. Du har 15 minutter til at forberede casen i enerum. Efterfølgende kommer du ind til en samtale med en underviser fra pædagoguddannelsen. Samtalen skal give et billede af din motivation og dit blik for pædagogarbejdets kompleksitet. Der vil også blive spurgt ind til dine erfaringer og din begrundelse for valg af pædagoguddannelsen. Selve samtalen tager ca. 15 minutter. Det er ikke alle ansøgere, der indkaldes til en samtale.

Hvornår afholdes samtalen?

Der er planlagt samtaler den maj/juni og du vil modtage en indkaldelse, hvis du skal til samtale.

Hvad betyder en helhedsvurdering?

En helhedsvurdering betyder at IKV-nævnet foretager en samlet vurdering af dine kompetencer og en vurdering af, om du kan gennemføre uddannelsen til pædagog. Det betyder, at eks. din erhvervserfaring ikke kan stå alene, da nævnet også vil se på, hvilke dokumenterede studiekompetencer du har.

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

Du skal vedlægge dokumentation for alt, hvad du gerne vil have IKV nævnet tager med i deres vurdering. Det er dit eget ansvar at dokumentere dine kompetencer og at vedhæfte relevant dokumentation inden ansøgningsfristen. Du kan ikke regne med, at IKV nævnet vil rykke dig for manglende dokumentation.

Hvis du er i gang med et uddannelsesforløb eller kursus, skal du sende dokumentation for deltagelse. Din ansøgning vil derefter blive vurderet, og det kan være tilbagemeldingen er, at du er optagelsesberettiget under forudsætning af gennemførelse af uddannelsen/kurset.

Hvordan får jeg svar?

Du skal påregne en længere sagsbehandlingstid, når du søger optagelse via IKV. Du vil modtage svar via den mailadresse, du har angivet i din ansøgning.

Hvad hvis jeg bliver vurderet optagelsesberettiget?

Hvis nævnet vurderer, at du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, betragtes og behandles din ansøgning på lige fod med de andre ansøgere til pædagoguddannelsen, og du vil få besked, om du har fået tildelt en studieplads samtidig med alle andre ansøgere. Hvis du ikke får tilbudt en studieplads, vil vurderingen gælde i et år. Når du søger om optagelse næste år, skal du blot huske at vedlægge dokumentation for, at du er vurderet optagelsesberettiget. Vurderingen er kun gældende for optagelse på UCC’s pædagoguddannelse.

Hvad hvis jeg får afslag på min ansøgning?

Hvis du modtager et afslag på din ansøgning, kan det eksempelvis være begrundet med, at du ikke har tilstrækkelige studiekompetencer, eller at du ikke har dokumenteret erhvervserfaring indenfor det pædagogiske område. Hvis du får et afslag opfordres du til selv at undersøge, hvordan du kan kvalificere dig til at blive optaget på pædagoguddannelsen på anden vis. Det kan f.eks. være at læse fire gymnasiale enkeltfag (Pædagogpakken), eller ved at tage den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU). Se adgangskrav til pædagoguddannelsen her.

Hvis du får et afslag, er du velkommen til at søge IKV igen ved næste optag, men det forventes, at du har opgraderet dine kompetencer.

Hvor kan jeg få mere vejledning?

Har du yderligere spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvordan du vil være stillet i forhold til at søge IKV på pædagoguddannelsen, er du velkommen til at kontakte optagelsen hos UCC.