IKV på Læreruddannelsen

Du skal følge de generelle retningslinjer for IKV.

Du vedhæfter dokumentation og motiveret ansøgning, hvori du beskriver dine forudsætninger for og mål med uddannelsen. Du bør trække de forhold/aktiviteter frem, du mener, er særligt kvalificerende for dig.
Det er vigtigt, at du forsøger at give din egen vurdering af dine kvalifikationer i forhold til læreruddannelsen.
Læreruddannelsen har adgangskrav til undervisningsfagene. I forbindelse med IKV vurderingen kigges der også på, om du har adgang til undervisningsfag. Læs mere om adgangskravene her

Hvis dine kvalifikationer og kompetencer kan sidestilles med de gængse adgangskrav, skal du deltage i en optagelsessamtale.
Det er resultatet af optagelsessamtalen der endeligt bestemmer om du er optagelsesberettiget.