IKV

Hvad er individuel kompetencevurdering (IKV)?

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til den uddannelse du gerne vil påbegynde, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

IKV er for dig, der ikke har en adgangsgivende eksamen, der gør dig formelt optagelsesberettiget. Når du søger en IKV, skal du dokumentere, at du har erfaringer, kompetencer, uddannelse, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav. Herefter vil der blive lavet en faglig vurdering af, om dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav og om du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen.

Med en positiv vurdering indgår din ansøgning på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. En positiv vurdering er derfor ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.

Hvordan søger jeg?

Du skal:

  • søge i kvote 2 via optagelse.dk inden 15. marts kl. 12.00
  • markere, at du ingen adgangsgivende eksamen har, og 'Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse' i ansøgningen på optagelse.dk
  • være omhyggelig med at udfylde felterne i ansøgningen, der handler om dine erfaringer (uddannelsesforløb/kurser, erhvervserfaring, højskoleophold, fritidsbeskæftigelse, udenlandsophold m.m.), da det er herigennem vi får et overblik over dine erfaringer og erhvervede kompetencer
  • vedhæfte relevant dokumentation for ovenstående forhold, eventuelt også anbefalinger
  • skrive og vedhæfte en motiveret ansøgning

Det er dit eget ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, du ønsker vurderet. Dokumentationen skal være vedhæftet senest 15. marts kl. 12.00.

Optagelse til ledige pladser - efter den 26/7
Ansøgere der søger en ledige pladser efter den 26/7 med vinterstudiestart, er selv ansvarlig for at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet. Dokumentationen skal være UCC i hænde inden den oplyste frist.
 

IKV fortages i forhold til den enkelte uddannelse

Når UCC foretager en individuel kompetencevurdering, sker det med udgangspunkt i den enkelte søgte uddannelse.

Hvis du f.eks. har søgt ind på Pædagoguddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen i UCC via IKV, skal du vurderes på begge uddannelser Du skal altså skrive og vedhæfte en motiveret ansøgning til begge uddannelser. En positiv IKV giver tilsvarende kun optagelsesberettigelse til den uddannelse, som IKV er foretaget i forhold til.

Inden du søger IKV bedes du orientere dig om adgangskravene til den enkelte uddannelse og hvilke erfaringer der kan tælle positivt i en ansøgning gennem kvote 2.

Læs mere om IKV under den enkelte uddannelse

Lærer

Pædagog

Meritpædagog

Psykomotorisk terapeut

Fysioterapeut

Tegnsprogstolk

Tekstilformidler

Sygeplejerske