Dispensation

Dispensation

Der kan i forbindelse med din ansøgning om optagelse være særlige forhold, der gør, at du skal søge om dispensation fra optagelsesreglerne.  

Du kan bl.a. søge dispensation fra reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse, 2-årsreglen, adgangsreguleringen, eller hvis du tidligere er blevet udmeldt fra samme uddannelse pga. opbrugte eksamensforsøg.

For at søge dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse på Københavns Professionshøjskole, bedes du udfylde et Fildispensationsskema og vedhæfte dette samt relevant dokumentation til din ansøgning i www.optagelse.dk.

Du bør sende din ansøgning om dispensation i god tid inden ansøgningsfristen og så vidt muligt inden d. 15. marts.

UddannelsesGuiden kan du læse mere om at søge dispensation.