Betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet, under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene pr. d. 5. juli, som er fristen. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter d. 5. juli.

Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter d. 5. juli.

På UCC's uddannelser kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeutuddannelsen og psykomotorikuddannelsen, hvor du ikke kan supplere i sommerferien, men skal have alle eksaminer i hus senest 5. juli. Sprogkravet skal ligeledes være opfyldt senest 5. juli kl. 12.00.

Når du søger om betinget optagelse, skal du være opmærksom på

  • At du skal søge i kvote 2 med ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.00
  • Du skal angive i ansøgningen, at du ikke opfylder adgangskravet før efter d. 5. juli
  • At du senest d. 5. juli kl. 12.00 vedhæfter dokumention for, at du er tilmeldt suppleringsfag eller adgangsgivende uddannelse der dokumenteres ved udskrift af foreløbige resultater– gerne med angivelse af afslutningsdato.
  • Dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du får tilbudt betinget optagelse.

Dokumentation for adgangsgivende eksamen skal være UCC i hænde inden studiestart, eller umiddeltbart derefter - maximalt 10 hverdage.
Hvis du ikke består suppleringsfaget/-fagene eller den adgangsgivende uddannelse, får du afslag på optagelse.

 

Supplering