FAQ optagelse

Oftest stillede spørgsmål om optagelse.

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om optagelse her.

Skal jeg søge i kvote 2 eller kvote 1?
I kvote 1 vurderes du udelukkende på dit gennemsnit fra din gymnasiale adgangsgivende eksamen. Du kan se dette års adgangskvotienter her. Adgangskvotienterne kan variere fra år til år. Hvis du er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok, så skal du søge i kvote 2.
OBS, det er ikke alle uddannelser der har optag i kvote 1, se her under ansøgningsfrister.

Hvad er kvote 2?
Optagelsen gennem kvote 2 er for de ansøgere, som af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. 

Studiepladserne i kvote 2 er beregnet på følgende:

  • Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene, men som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet
  • Ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller et antal hf-enkeltfag
  • Ansøgere med en udenlandsk eksamen.
  • Ansøgere, der søger ind på en uddannelse med optagelsesprøve og/eller optagelsesamtale om adgangskrav
  • Ansøgere, der har fået eller ønsker dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen


Kan en adgangsgivende eksamen blive for gammel? 
Nej, din adgangsgivende eksamen bliver aldrig for gammel, og kan altid bruges som adgangsgrundlag til uddannelsen.

Kan jeg forbedre mit eksamensgennemsnit på min adgangsgivende eksamen?
Det er ikke muligt at forbedre sit gennemsnit på den adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere adgangsgivende gymnasiale uddannelser anvendes eksamensgennemsnittet fra den ældste uddannelse. Det er ikke muligt at indregne karakterer fra enkeltfag i eksamensgennemsnittet.

Hvad betyder standby?  
Standby betyder venteliste. Når du søger ind, kan du ønske, om du også vil søge om optagelse på en venteliste. Det kan ikke garanteres, at du tilbydes optagelse på standby.

Optagelse på sommer- og/eller vinterstudiestart?
Du kan vælge at søge om optagelse med studiestart sommer (august/september) og/eller vinter (januar/februar). Du kan kun komme i betragtning til en studieplads med start vinter, hvis du har ansøgt og prioriteret vinterstudiestart i  din ansøgning på www.optagelse.dk.

Har det indflydelse på min ansøgning, hvilken prioritet uddannelsen har?
Hver ansøgning bliver vurderet individuelt. Din prioriteringsrækkefølge har derfor ikke indflydelse på vurderingen af din ansøgning.

Hvordan skal jeg sende mine bilag?
Du skal scanne dine bilag i pdf format og vedhæfte dem til din ansøgning på www.optagelse.dk. Husk at du skal markere med flueben ud for de ansøgninger bilagene skal vedhæftes. Vær opmærksom på at det er dit eget ansvar at få vedhæftet alle dine bilag.

Bliver min kvote 2 ansøgning også vurderet i kvote 1?
Har du ansøgt senest 15. marts, vil din ansøgning altid blive behandlet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du har en gymnasial adgangsgivende eksamen. Dette gælder ikke for ansøgere, der søger om optagelse med særlig tilladelse (IKV), udenlandsk adgangsgivende eksamen der ikke kan omregnes til dansk gennemsnit samt andet adgangsgrundlag, f.eks. fire hf enkeltfag, SOSU assistentuddannelse, pædagogisk assistentuddannelse samt FIF uddannelsen.

Hvorfor er jeg ikke blevet optaget, og hvordan forbedrer jeg mine chancer?
Du er ikke blevet optaget på den ønskede uddannelse og har brug for vejledning om fremtidig optagelse. I perioden 26/7 til medio august er der meget travlt på optagelseskontoret. Vi skal derfor anmode dig om først at kontakte os i slutningen af august. Så har vi tid til at give dig den bedst mulige vejledning.
Hvis du kun har søgt om en sommerstudiestart og ikke er optaget, kan du orientere dig om ledige pladser på vores hjemmeside.

Jeg har en videregående uddannelse i forvejen. Kan jeg søge om optagelse?
Du kan som udgangspunkt ikke tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har. Der er dog visse muligheder for dispensation. Du skal undersøge, om du er omfattet af reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse. Læs mere her

Hvordan får jeg besked om min ansøgning?
Afgørelser, rykkerskrivelser, status på ansøgning samt svar på optagelse kan du finde i vores optagelsesportal. Det er derfor vigtigt, at du opretter dig som bruger på portalen. Du vil modtage mail med oplysninger om log-in.  Den 26. juli vil du få besked om du tilbydes optagelse. Læs mere om portalen her

 

Fusion