Adgangskrav til Læreruddannelsen

Kvote 1

For at søge optagelse på læreruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende gymnasiale eksaminer og have en eksamenskvotient på 7 (7-trinsskalaen) eller derover:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasial eksamen fra Duborg skolen i Flensborg
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (EUX)

I kvote 1 sker optagelsen udelukkende på grundlag af din gymnasiale eksamen, og studiepladserne fordeles efter faldende eksamenskvotient.

Hvis du søger optagelse med en gymnasial eksamen, der senest er afsluttet inden for 2 år før ansøgningsåret, eller har taget flere fag på A-niveau end krævet, får du bonus.

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du

 • har en gymnasial eksamen, men eksamenskvotienten er under 7.
 • har en gymnasial eksamen til sommer, men ved ikke om din eksamenskvotient ender med at blive over 7. 
 • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau (husk at vedhæfte dokumentation).
 • har en IB-Diploma (International Baccalaureate) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau.
 • har en International Baccalaureate med IB-Course Result med 18 point eller højere. Hvert af de seks fag, der indgår i IB-forløbet skal være bestået med mindst karakteren 3. Sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau er ligeledes et krav.
 • ikke har en gymnasial eksamen, men erfaring og kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, og dermed kan søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering (IKV).

Du skal vedhæfte dit eksamensbevis samt dokumentation for evt. indskrivning og beståede dele af videregående uddannelser. Dine erfaringer og motivation kommer i spil til samtalen.

Optagelsessamtale i kvote 2

Du indkaldes til optagelsessamtale, hvis du har under 7 i eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer. Samtalerne afholdes i ugerne 17-22. Primo april vil du modtage mail fra vores bookingsystem, hvor du kan booke en tid til samtale.

Hvis du endnu ikke har gennemført din gymnasiale eksamen, og har søgt i kvote 2 indkaldes du også til samtale. Bevis for din eksamen skal du efterfølgende vedhæfte din ansøgning senest 5. juli kl. 12.
Såfremt læreruddannelsen får ledige pladser, kan du søge om optagelse fra den 26. juli. Har du gennemsnit under 7 vil du blive indkaldt til samtale. Læs mere om ledige pladser her

Adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen

Der er adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig om adgangskravet til de undervisningsfag, du ønsker at læse, så du har forudsætningerne for at følge niveauet i undervisningen. Se oversigt over hvilke fag og niveauer som er adgangsgivende til undervisningsfagene.

Du skal opfylde adgangskravet til undervisningsfagene, inden du kan påbegynde det. Faget skal være bestået.

Har du en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter studievejledningen for en vurdering af fag og niveauer i forbindelse med adgangskravene til undervisningsfagene på læreruddannelsen.
Mailadresse: lu-studievejledning@ucc.dk

Du skal derfor opfylde adgangskravet til dit første obligatoriske undervisningsfag inden studiestart. Du kan læse om udbuddet på siderne om læreruddannelsen. Læs mere her

Ledige pladser til start ultimo januar 2020

Ansøgningsfrister

7-trinsskalaen

Dokumentation læreruddannelsen

Lærer - Søg i kvote 2, hvis du ikke er sikker på din kvotient

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)