Strategiske partnerskaber

UCC arbejder målrettet og stringent med strategiske partnerskaber. De strategiske partnerskaber skal sikre de bedst mulige forudsætninger for, at UCC sammen med relevante samarbejdspartnere udvikler og formidler ny viden, der kan hjælpe til at løse centrale udfordringer i velfærdsamfundet. Partnerskabsaftalerne skaber en arena, hvor samarbejdspartnerne kan mødes på højt strategisk ledelsesniveau og derigennem sikre, at såvel UCC og vores partneres ressourcer og kompetencer udnyttes bedste muligt.

UCC indgår i strategiske partnerskaber med bl.a. regioner, kommuner, andre uddannelsesinstitutioner og private aktører.

Partnerskaberne sikrer et sammenhæng mellem forskning, undervisning og praksis, som gør, at UCC fortsat er med til at udvikle fremtidens velfærdsydelser og de professionsuddannelser, der retter sig herimod.