Strategiske partnerskaber

Professionshøjskolen UCC har i en årrække arbejdet målrettet og stringent med strategiske partnerskaber. De strategiske partnerskaber har været med til at sikre de bedst mulige forudsætninger for, at UCC sammen med relevante samarbejdspartnere har udviklet og formidlet ny viden, der kan hjælpe til at løse centrale udfordringer i velfærdsamfundet. Partnerskabsaftalerne skaber en arena, hvor samarbejdspartnerne kan mødes på højt strategisk ledelsesniveau og derigennem sikre, at begge parters ressourcer og kompetencer udnyttes bedste muligt.

Pr. 1. marts 2018 er Professionshøjskolen UCC fusioneret med Professionshøjskolen Metropol. Den nye organisation, Københavns Professionshøjskole, indgår også i strategiske partnerskaber med bl.a. regioner, kommuner, andre uddannelsesinstitutioner og private aktører.

Partnerskaberne sikrer et sammenhæng mellem forskning, undervisning og praksis, som gør, at Københavns Professionshøjskole fortsat er med til at udvikle fremtidens velfærdsydelser og de professionsuddannelser, der retter sig herimod.