Uddannelsesudvalg

Professionshøjskolen UCC har etableret syv uddannelsesudvalg, som tilsammen dækker de uddannelser, UCC udbyder.

Uddannelsesudvalgene er sammensat af eksterne parter med viden om den pågældende uddannelses arbejds- og uddannelsesområde samt af repræsentanter for medarbejdere og studerende.

Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om eksempelvis uddannelsernes kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Udvalgene inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger om studieordninger inden for det enkelte udvalgs område til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalgene inddrages særskilt og har en formel opgave i forbindelse med kvalitetsarbejdet på udvalgets område.

De nuværende udvalg er udpeget for perioden for perioden 1. august 2014-31. juli 2018.

Uddannelsesudvalgene er nedsat efter bestemmelserne i vedtægt for Professionshøjskolen UCC, kapitel 5, § 16.

 

Læreruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Psykomotorikuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Tegnsprogstolkeuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Tekstilformidleruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser