Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Professionshøjskolen UCC. Bestyrelsens sammensætning og opgaver er fastlagt i vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Bestyrelsen er sammensat for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

Carsten Koch

Carsten Koch, direktør, tidligere minister - formand for bestyrelsen.
Udpeget af UCC-bestyrelsen ved selvsupplering.
Klaus Nørskov

Klaus Nørskov, forretningsfører, tidl. børne- og kulturdirektør, Gladsaxe Kommune - næstformand for bestyrelsen. 
Udpeget af UCC-bestyrelsen ved selvsupplering.

Agi Csonka
Agi Csonka, adm. direktør SFI.
Udpeget af Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI).
Michael Egelund
Michael Egelund, formand BUPL Storkøbenhavn.
Udpeget af FTF.
Niels Peter Møller
Niels Peter Møller, social- og sundhedsdirektør, Brøndby Kommune.
Udpeget af Børne- og kulturchefforeningen og Socialchefforeningen i forening.
Portræt af Bo Madsen, der sidder i UCC's bestyrelse

Bo Madsen, formand for Venstre i Region Hovedstaden
Udpeget af Region Hovedstaden.

Portræt af Winni Grosbøll, der sidder i UCC's bestyrelse
Winni Grosbøll, borgmester Bornholms Regionskommune.
Udpeget af KKR Hovedstaden.
Kirsten Jensen
Kirsten Jensen, viceborgmester Hillerød Kommune.
Udpeget af UCC-bestyrelsen ved selvsupplering.
Else Sommer
Else Sommer, direktør Dansk Magisterforening 
Udpeget af UCC-bestyrelsen ved selvsupplering.
Anne-Dorthe Hermansen
Anne Dorthe Hermansen, økonomidirektør i Cbrain A/S.
Udpeget af UCC-bestyrelsen ved selvsupplering.
 

Vacant

 

Gitte Funch
Gitte Funch, lektor Læreruddannelsen UCC
Valgt af og blandt medarbejderne ved UCC.
Katja Zarp
Katja Zarp, administrativ medarbejder, Pædagoguddannelsen UCC.
Valgt af og blandt medarbejderne ved UCC.

Foto på vej

Kjartan Ørum Kristiansen, studerende Pædagoguddannelsen UCC
Valgt af og blandt de studerende ved UCC.

Portrætfoto af Ditte Charles, studenterrepræsentant i UCC's bestyrelse
Ditte Charles, studerende Læreruddannelsen UCC
Valgt af og blandt de studerende ved UCC.

Tilforordnede fra UCC-ledelsen

Laust Joen Jakobsen, rektor
Anne H. Sørensen, direktør
Martin Dons Demsig, sekretariatschef