Bestyrelse

I forbindelse med fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol nedsættes en ny bestyrelse for Københavns Professionshøjskole. Du kan følge med i bestyrelsens sammensætning på den midlertidige hjemmeside for Københavns Professionshøjskole:

På denne side vil du desuden kunne finde dagsordener og referater fra de forgangne bestyrelsesmøder på Professionshøjskolen UCC.

Dokumenter

Dagsordener og referater 2017

Dagsordener og referater 2016

Dagsordener og referater 2015

Dagsordener og referater 2014