Bestyrelse

I forbindelse med fusionen mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol nedsættes en ny bestyrelse for Københavns Professionshøjskole. Du kan følge med i bestyrelsens sammensætning på den midlertidige hjemmeside for Københavns Professionshøjskole:

På denne side vil du desuden kunne finde dagsordener og referater fra de forgangne bestyrelsesmøder på Professionshøjskolen UCC.