Uddannelser og afdelinger

Oversigt over uddannelser og afdelinger i UCC.

Uddannelser

UCC udbyder syv professionsbacheloruddannelser og en erhvervsuddannelse. Du kan finde information om uddannelsernes organisering og ledelse via linket herunder:

Efter- og videreuddannelse

På efter- og videreuddannelsesområdet udbyder UCC diplomuddannelser, kurser, konsulentydelser, akademiuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Du kan finde information om organiseringen og ledelsen af efter- og videreuddannelsesområdet via linket herunder:

Forskning og Udvikling

UCC arbejder med at udvikle praksisnær viden til gavn for professionerne og deres uddannelser. Du kan finde information om organiseringen og ledelsen af Forskning og Udvikling via linket herunder:

Tværgående afdelinger

UCC rummer også en række tværgående afdelinger, der støtter og udvikler organisationen og dens kerneydelse. Du kan finde information om organiseringen og ledelsen af UCC's tværgående afdelinger via linket herunder: