Studieaktivitetsmodel

Alle landets professionshøjskoler anvender en såkaldt studieaktivitetsmodel til at illustrere sammensætningen af professionsbacheloruddannelserne.

En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie, som er sammensat af forskellige studieformer. Ud over undervisningstimer er der f.eks. praktik, forberedelsestid, gruppearbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, observationsarbejde, projekter mv. Nogle af aktiviteterne drives af underviseren, andre skal de studerende drive, enten i fællesskab, hver for sig eller sammen med underviseren.

Professionshøjskolerne i Danmark har udviklet en fælles model, der viser, hvordan de forskellige studieaktiviteter er fordelt på den enkelte uddannelse. Modellen kaldes studieaktivitetsmodellen. Aktiviteterne er inddelt i fire overordnede kategorier. Se figuren nedenfor.

For hver uddannelse har vi udarbejdet en model, der viser, hvor stor del af uddannelsen der ligger i hver kategori. Modellerne kan findes på hjemmesiden under beskrivelsen af de enkelte uddannelser. Se linklisten længere nede.

Studieaktivitetsmodellen med de fire kategorier

Studieaktivitetsmodel
Studieaktivitetsmodel

 

Model for hver uddannelse
Du kan finde en studieaktivitestmodel med nærmere beskrivelse og timetal for hver uddannelse her: