Nøgletal

På denne side finder du en række af det tidligere UCC's nøgletal.

Professionshøjskolen UCC har løbende indhentet statistik over antal indskrevne studerende, karakterer, fuldførelse, frafald og beskæftigelse m.m. Tallene er bl.a. indsamlet med henblik på at afdække overordnede tendenser og har gjort det muligt for organisationen at sætte ind de steder, hvor der har været brug for en ekstra indsats.

Nøgletallene giver samtidig uddannelsessøgende mulighed for at sammenligne uddannelser og uddannelsesinstitutioner, således at de kan træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.

I tråd med lov om gennemsigtighed og åbenhed giver nøgletallene uddannelsessøgende mulighed for at sammenligne uddannelser og uddannelsesinstitutioner, således at de kan træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.

Nølgetallene beror på data fra det tidligere UCC’s studieadministration, Uddannelse- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik. Nøgletallene er opdateret årligt.  

Nøgletallene er offentliggjort i henhold til Bekendtgørelse for lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.